Sunday, 3 November 2013

Umrle zvezde

Da li šetaš sama?
Da li šetaš sama u mraku?

Ulicama vlažnim od suza,
od suza umrlih zvezda,
od suza što pale su na tlo.

Da li šetaš sama?
Što se šetaš sama?

Sjajna senka uličnog svetla,
sjajna senka sakriva tvoj trag.
Sjajna senka nečujna šetnja.
Noćna šetnja što vodi te u mrak.

Misliš li o nama?
Misliš li o nama dok hodaš?
Misliš li o meni bilo kad?

Što se šetaš sama?
Zašto hodaš sama u noći?
Sigurno se osećaš teško,
sigurno te muči nešto,
sigurno te prati neki strah.

Zašto šetaš sama?
Ti koračaš sama u tami,
na stazi zvezdanih suza.
Tom ulicom gazim i ja sam.
Tom ulicom hodam svaki dan.

1 comment:

Natsu Uaganda said...

Get Hourly profit for 200 hours on every hour without any risk and without any work, best business plans ever
AllTimeProfit.com