Sunday, 3 November 2013

Sve biće u redu

Hajde da se pravimo, kao da je sve u redu.
Hajde da se šetamo, da se smejemo i da nam bude lepo.
Hajde da se volimo, kada kažem ti i kad se nasmeješ mi.
Hajde da se pravimo, kao da je sve u redu.

Hajde da se kladimo, da sve biće u redu.
Hajde da obećamo da se češkamo i zaboravimo.
Hajde da se lažemo, kada već lažemo i biće nam lepo.
Hajde da se kladimo, da sve biće u redu.

Hajde da se pravimo, kao da je sve u redu.
Hajde da se mazimo i da pokušamo,
još ovaj put.

No comments: