Tuesday, 22 December 2009

Srneća leđaBila je jedna bambi srna koja je imala srednje ime.
Zvali su je Bjanka, zato što je imala smeđu tufnu na svojim mekanim braon srnećim leđima.
Kada je njena majka osetila miris čokolade, krenula je da je liže.
Kada je to video otac Jelen, nasmejao se očima, znajući da je pred Bjankom blistava budućnost i otišao da popije malo sveže vode sa izvora.

Sunday, 20 December 2009

Crtanje

Mislim da sam pronašao vezu između pisanja i crtanja.

Kada crtam, uglavnom prvo počnem.
Znam šta želim da nacrtam i krenem to da crtam.
Pošto u crtanju nisam vešt, logično bi bilo da moji crteži budu naivni, te barem pokažu ono što sam želeo, ali ne. Moja ruka pokušava da izvede de pokrete, te pokrete koje nisam u stanju da napravim. Moj čovek nije čiča gliša, moj čovek je mona liza.

Ali čekaj, taj crtež nije mona liza! Niti na nju liči, niti je dovršen, niti liči na bilo šta. To je običan zgužvani papir!

Zašto nisam nacrtao čiča glišu?

Zašto sam zgužvao papir?

E to je veza između pisanja i crtanja.

mala stvar? baš je mala.