Friday, 1 November 2013

Anti aj kju

Anti haiku
Sinoć sam se u kafani setio ovoga što je pisano negde 2005. (ili šeste, lagaću). Ideja je bila obesmisliti značenje uz dosadno školsko pridržavanje formi, ali opet, kao, pošto je unazad možda ima nešto. To je verovatno posledica nezrelosti i želje za stvaranjem bez prave inspiracije. Forsirani larpurlartizam ili nešto sedmo. Sve u svemu to jesam ja (bio ili ostao, šta da radim)

11

onri meje crs
minelj varo bazaz laž
e žitsus em das*

*srce je mirno

žal za zaboravljenim
sad me sustiže


10

e voz tov iž kod
a mica rok minterpsen
ibet o mil sim*

*dok život zove

nespretnim koracima
mislim o tebi

9

sir i mia job
ešebot šes okej ovt
on čevi ne mu*

*boja i miris

tvoje kose što beše
u meni večno

8

onli set mi lež
mov set uj čuran u ad
mi dov to viž zork*

*želim te silno

da u naručju te svom
kroz život vodim

7

va trmi vižaj
ešatel erp et sal kod
a jom is a lib*

*ja živ i mrtav

dok laste preletaše
bila si moja

6

im i lib oms kod
a mi ljop oms ila črt
trm so mas a das*

*dok smo bili mi

trčali smo poljima
sada samo smrt

5

će leži mo dans
e do elkado ma keč
im šit ar ve sad*

*s nadom i želeć

čekam odakle ode
da se vratiš mi

4

i sok ura tev
i sobom sila črt dak
aman u adad*

*vetar u kosi

kad trčali smo bosi
dada u nama

3

jov ta crs ja pav
jo pa ju vals hi toak
ib e tem evoz*

*vapaj srca tvoj

kao tih slavuja poj
zove me tebi

2

laž a crs a gom
it sod lm en enje cerp
lav em ež it sus*

*moga srca žal

precenjene mladosti
sustiže me val

1

an de jej a raš
ti sloma sjo ne le zan
jov tej jom to viž*

*šara je jedna

na zelenoj samo list
život moj je tvoj

No comments: