Monday, 20 December 2010

Godišnja doba

Uvek je bežao od samog sebe jer to je nešto na šta je odavno navikao. Te večeri su razmenili nekoliko reči i nasmejala mu se, iako je veći deo vremena samo nemo zurio u zid. Kada je odlazio, poželeo je da kaže nešto više, ali joj je samo pružio ruku i rekao "zdravo". I ulice i vetar i koraci koji prelaze u trk. Jastuk, nesanica i praznina u sobi.

3 comments:

Anonymous said...

so tonight, when i left here... :)

Zlombulo said...

pa da, zato je samo ovde, ne širim, samo impulsi, ali neće nešto

Anonymous said...

lepo je ovo. siri slobodno (izdajes?)